Informatii geografice si demografice

DATE GEOGRAFICE

 

GURA TEGHII este, sub aspectul suprafeţei, una din primele trei comune din România, măsurând 46.500 ha.

Se întinde pe o lungime de 53 km, de la sud la nord, cu o lăţime medie de 8 km.

Se află în partea de nord a judeţului Buzău, în zona Carpaţilor de Curbură, la o altitudine cuprinsă între 540 m în partea de sud şi 1772 m în partea de nord, pe vârful Penteleu.

Comuna este străbătută de la nord la sud de râul Bâsca Rusilei (de la muntele Rusila), râu rezultat prin confluenţa râurilor Bâsca Mică şi Bâsca Mare care înconjoară pe dreapta şi pe stânga masivul muntos Penteleu.

Cursul celor trei râuri şi al mulţimii de pâraie afluente dau viaţă şi  farmec întregului bazin.

Vegetaţia este cea specifică zonei montane (păduri de foioase şi conifere, păşuni alpine).

Fauna este diversă şi bogată (urşi, lupi, vulpi, mistreţi, cerbi, capre negre, cocoşi de munte).