Proiecte europene

PROIECTE ÎN DERULARE:

 

„Canalizare, staţie de epurare şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în satul Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judeţul Buzău” şi este finanţat din fonduri europene.

OBIECTIVUL SE VA REALIZA ÎN 2009

„Şcoala cu clasele I-VIII GURA TEGHII, judeţul Buzău”, cu finanţare de la BANCA MONDIALĂ DE INVESTIŢII.

Şcoala cu P+1, 5 săli de clasă, bibliotecă, laborator.

OBIECTIVUL VA FI REALIZAT ÎN ANUL 2009.