Publicatie casatorie

ROMANIA Telefon/fax : 0238520000
JUDETUL BUZAU E-mail : primariagurateghii@yahoo.com
PRIMARIA COMUNEI
GURA TEGHII
-STAREA CIVILA-
NR. 5007/12.01.2012

PUBLICATIE

Astazi, 12.01.2012, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui GRIGORE DORIN in varsta de 44 ani, cetatean cu dubla cetatenie, romana si canadiana cu domiciliul in Canada si a d-nei RADZIEVSCHI AMALIA DIANA, in varsta de 39 de ani, cu domiciuliu in mun. Arad, Cal. Adam Muller Guttenbrun, nr.1, jud. Arad.
In temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoana poate face opozitie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

OFITER DE STARE CIVILA,
PANAETE LILIANA

download document