Publicatie casatorie

ROMANIA Telefon/fax : 0238520000
JUDETUL BUZAU E-mail : primariagurateghii@yahoo.com
PRIMARIA COMUNEI
GURA TEGHII
-STAREA CIVILA-
NR. 5006/12.01.2012

PUBLICATIE

Astazi, 12.01.2012, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui OANCEA IULIAN ADRIAN in varsta de 24 ani, cu domiciliul in oras Nehoiu, sat Bisca Roziliei, jud. Buzau si a d-rei DRAGOMIR ADINA ELENA, in varsta de 21 de ani, cu domiciuliu in mun. Buzau, bld. Stadionului, bl. 28, sc.A, ap.2, judetul Buzau si resedinta in com. Gura Teghii, sat Furtunesti, jud. Buzau.
In temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoana poate face opozitie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

OFITER DE STARE CIVILA,
PANAETE LILIANA
download document